Regionale apothekerscoöperatie SAVE borgt interne overdracht samen met NFA

Al vele jaren speelde Henri Sikkens, apotheker en eigenaar van apotheek Nieuwleusen, met het idee om in de regio een masterplan te ontwikkelen; apotheken in de toekomst behouden voor het individu. Zijn belangrijkste drijfveer?  Al het goede wat is opgebouwd op het gebied van farmaceutische zorg doorgeven aan de nieuwe generatie zelfstandig apothekers en niét aan de ketens. Deze aanpak is recent succesvol toegepast bij de overdracht van apotheek Dalfsen.

VJA en NFA slaan handen ineen

Dit om de nieuwe generatie te verzekeren van eigen ondernemerschap. VJA heeft samen met NFA een overeenkomst gesloten die er in voorziet dat al haar leden worden geïnformeerd over de mogelijkheden die NFA biedt voor jonge apothekers om binnen 5-7 jaar volledig eigenaar te zijn van hun eigen apotheek.

Thomas Aarts neemt apotheek Mercator over in Amsterdam

Thomas had altijd wel de wens om een apotheek over te nemen. “Het was voor mij niet een vanzelfsprekendheid om dat te kunnen, want ik heb niemand in de familie die apotheker is, van wie ik de apotheek zou kunnen overnemen. Daarnaast had ik ook niet de financiële middelen.” Samen met NFA Fondsen gaat Thomas zijn passie achterna, en neemt de apotheek bij het Mercatorplein in Amsterdam over.