Regionale apothekerscoöperatie SAVE borgt interne overdracht samen met NFA

Al vele jaren speelde Henri Sikkens, apotheker en eigenaar van apotheek Nieuwleusen, met het idee om in de regio een masterplan te ontwikkelen; apotheken in de toekomst behouden voor het individu. Zijn belangrijkste drijfveer?  Al het goede wat is opgebouwd op het gebied van farmaceutische zorg doorgeven aan de nieuwe generatie zelfstandig apothekers en niét aan de ketens. Deze aanpak is recent succesvol toegepast bij de overdracht van apotheek Dalfsen.

“Om apothekers te helpen is het van belang dat er genoeg expertise en kennis is van de markt, maar dat er ook genoeg financiële mogelijkheden zijn voor de overname van een apotheek. NFA heeft al deze middelen beschikbaar. Maak er gebruik van, is mijn advies.”

Henri Sikkens, eigenaar apotheek Nieuwleusen en initiatiefnemer SAVE

SAVE

Apotheek Nieuwleusen maakt met nog 14 andere zelfstandige apotheken deel uit van de regionale apothekerscoöperatie SAVE (Salland-Vechtstreek). Alle apotheken zijn gevestigd in een aaneengesloten gebied, met een gedeelde visie; de zorg lokaal vormgeven in een intensieve samenwerking met betrokken zorgverleners rondom de patiënt.

Overdracht binnen de coöperatie

Ter behoud van deze visie koos SAVE ervoor overdrachten binnen de coöperatie bespreekbaar te maken en zich voor te bereiden voor opvolging en wisseling van eigenaarschap. Hierbij schakelde SAVE de expertise in van NFA om het traject verder vorm te geven. Middels meerdere sessies onder begeleiding van Marcel Dost, partner bij NFA, schetste zij contouren voor een ideale opvolging binnen de coöperatie.

Apotheek Dalfsen

Recent werd het masterplan toegepast doordat apotheek Dalfsen, aangesloten bij SAVE, aan de markt werd aangeboden. SAVE en NFA konden snel schakelen en uniform optrekken. SAVE verzorgde de selectie en het aanwijzen van de juiste opvolgende apotheker(s), Simon Latumalea en Robert-Jan Buining en deden een co-investering. NFA was op hun beurt verantwoordelijk voor de financiële en operationele analyses, de benodigde juridische stappen en de communicatie met de verkoper en adviseur(s). Door de juiste ondersteuning vanuit SAVE en NFA konden de opvolgende apothekers zich daardoor direct storten op het dagelijkse reilen en zeilen in de apotheek.

Succesformule voor de toekomst

Deze samenwerking zorgde ervoor dat apotheek Dalfsen in zelfstandige handen is gebleven. Juist door gedreven apothekers te helpen aan een eigen apotheek in de regio blijft het apothekers DNA gewaarborgd en garandeert deze aanpak:

Weten wat NFA voor uw regio kan betekenen?

Neem vandaag nog contact op: nfafondsen.nl/contact